Pas ankesave të shumta në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës edhe komuna e Dragashit rrit aktivitetet e inspektimit përcjellë televizioni Opoja.

Kërkojmë që të gjithë operatorët ekonomik në territorin e komunës sonë që të kenë kujdes me çmime, duke vendosur çmime të dukshme dhe të harmonizuara dhe mos t’i ngrisin ato e në veçanti ato esenciale dhe të barnave.

Kërkojmë edhe nga qytetarët të lajmërojnë në çdo kohë rastet kur hasin në mashtrime me çmime nëpërmjet e-mailit zyrtar enis.sylejmani@rks-gov.net.