Përgjatë vitit 2021, Komuna e Dragashit gjegjësisht Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport ka mbështetur klubet sportive me mjete financiare për zhvillimin e sportit me një shumë totale prej 30.200 euro, ku janë ndarë mjete si vijon:

1. KF Opoja 20,500 euro
2. KF Aroma 4,100 euro
3. KF Dragashi 4,000 euro
4. Klubi i Shahut “Sharri” 1,600 euro.

Në sektorin e kulturës në total janë ndarë 12,000 euro, kurse në sektorin e rinisë janë ndarë 8,100 euro.
Komuna e Dragashit krahasuar me vitin paraprak ka trefishuar buxhetin në fushën e sportit.