Në kuadër të arrestimeve të sotme në Ministrinë e Mjedisit, është arrestuar edhe Kryeinspektori Bedri Halimi. Por, cila është pasuria e tij?

Nuk dihet ende aktakuza me të cilën do të përballet z. Halimi, dhe ai është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta nga shkallët e gjyqësorit, por mendja shkon te pasuria e tij.

Dhe, kjo pasuri na del jashtëzakonisht e vogël.

Në bazë të formularit të dorëzuar në Agjencinë Kundër Korrupsionit [AKK], Bedri Halimi del se nuk ka krijuar kurrfarë pasurie të paluajtshme në mënyrë vetjake.

Shtëpia që posedon dhe që i vlen 60 mijë euro është e trashëguar. Po ashtu, edhe si dy tokat bujqësore, një në fushë e një tjetër në bjeshkë.

Për më tepër, Halimi del se nuk ka as veturë të tijën.

Ai nuk ka raportuar asnjë cent të vetëm në bankat komerciale në vend.
Paga vjetore si Kryeinspektor e z. Halimi del se ka qenë 7100 euro, ose rreth 592 euro në muaj.