Sot, është mbajtur testi me shkrim për kandidatët për prokurorë në kuadër të procesit të rekrutimit të 10 prokurorëve të rinj për prokuroritë themelore të Kosovës, në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, në Vushtrri.

Në njoftimin e lëshuar, thuhet se Këshilli Prokurorial i Kosovës, është duke administruar me sukses testin me shkrim për kandidatët për prokurorë të Shtetit, si dhe, është organizuar sipas standardeve më të larta, të cilat zbatohen me rastin e rekrutimit të prokurorëve.

Ky proces është duke u monitoruar nga Projekti i Britanisë së Madhe, i cili ka marrëveshje bashkëpunimi me KPK-në, për ta mbështetur KPK-në dhe procesin e rekrutimit të prokurorëve të rinj. Po ashtu, procesin e rekrutimit të 10 prokurorëve të rinj është duke e monitoruar “Internews Kosova” dhe “BIRN”.

Këtij testi i janë nënshtruar 128 kandidatë, prej tyre 36 nga gjinia femërore./