Shoqata humanitare “Jetimat e Ballkanit” ka shpallur konkurs pune për Shtëpinë e të Moshuarve në Suharekë.

Ketu me poshtë ju përcjellim pozitat të cilat kërkohen nga Shoqata Humanitare Jetimat e Ballkanit.