Sot do të mbahet mbledhja e VIII-të e  Kuvendit Komunal të Dragashit, duke filluar në ora 10:00, raporton TV Opoja.

Këto janë pikat e rendit të ditës:

  1. Miratimi i procesverbaleve (VI dhe VII) nga mbledhjet e kaluara,
  2. Miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB) 2023-205,
  3. Propozim vendim për plotësimin e Komitetit për Politik dhe Financa,
  4. Miratimi i Planit të Punës së KKSB-së për vitin 2022,
  5. Formimi i komisionit për zgjedhjen e Këshillave lokal të fshatrave,
  6. Propozim vendim për themelimin e vend gjuetisë së përbashkët në komunën e Dragashit,
  7. Propozim vendim për lejimin e ndërtimit të Stadiumit në fsh. Blaç,
  8. Eventuale.

Mbledhja mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Komunës së Dragashit./opoja.tv