Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat e shtesës prej 100 euro për studentët.

Grupi i parë i përfituesve janë rreth 46 mijë studentë të cilët kanë plotësuar kriteret, dhe për të cilët ka pasur informata të sakta.

Megjithatë, Murati the se pagesat nuk janë dorëzuar për të gjithë studentët, pasi që të dhënat nga universiteti kanë qenë të mangëta.

“Për një numër të konsiderueshëm të aplikantëve, të dhënat që kemi pranuar nga universitetet kanë qenë të mangëta ose nuk ekzistojnë fare”, ka shkruar Murati në një postim në Facebook.

“Prandaj gjatë ditëve në vijim, do të tentojmë të rikonfirmojmë të dhënat pë rastet që janë të pakompletuara, dhe sapo t’i kemi pranuar informatat nga këto universitete, do të procesohen edhe pagesat për grupin e mbetur”.